Carol Nancy Skalstad

  • 21.07.1949 - 31.10.2022

Kind, energetic, warm, inclusive, happy, caring, understanding, adventurous, courageous, helpful, loving Forever in our hearts

Bilde til minneord


Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: