Informasjon

Odd Torbjørn Aasland

  • 13.04.1932 - 08.11.2022

Til Minne om Odd (English underneath)

Odd ble født hjemme i hovedhuset i Aasland i 1932. Sammen med far Ole og mor Klara flyttet han ganske raskt nærmere Kongsberg og endte tilslutt opp i et hus foreldrene kjøpte i Sunnegrenda. Der vokste Odd opp sammen med sin bror, Bjørn. Odd hadde et langt og godt liv sammen med Sigrid og de fikk fire sønner; Birger, Stein, Knut Ole og Dag Tov. I 1976 flyttet de til Aaslangrenda og for Odd innebar det å flytte tilbake til hovedhuset Aasland der han ble født. Her bodde de inntil de siste ukene av livet. Tirsdag 8/11 2022 sovnet Odd stille inn mens en av sønnene holdt han i hånden og snakket til han. Det er trist at en god mann har gått gått bort, men minnene om han lever videre og vi er glade for at han fikk slippe å lide mer nå som han var blitt så dårlig. Odd was born at home in the main house in Aasland in 1932. Together with father Ole and mother Klara, he early moved closer to Kongsberg and eventually ended up in a house his parents bought in Sunnegrenda. Odd grew up there with his brother, Bjørn. Odd had a long and good life together with Sigrid and they had four sons; Birger, Stein, Knut Ole and Dag Tov. In 1976 they moved to Aaslangrenda and for Odd that meant moving back to the main house in Aasland where he was born. They lived here until the last weeks of their lives. On Tuesday, November 8th 2022, Odd fell asleep quietly while one of his sons held his hand and talked to him. It is sad that a good man has passed away, but the memories of him live on and we are happy that he did not have to suffer any more now that he had become ill.

Annonser for Odd Torbjørn Aasland

Takkeannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Laagendalsposten
30-11-2022
Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Laagendalsposten
14-11-2022
Dødsannonse
Innrykksdato
Oppland Arbeiderblad
12-11-2022
Dødsannonse
Innrykksdato
Aftenposten
12-11-2022